Browse > Home / Vesi ja viemäri, Viemäri / Viemärijärjestelmät

Viemärijärjestelmät

16

Viemärijärjestelmät

Juuri sinulle sopivan jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttavat muun muassa paikalliset määräykset, tonttiolosuhteet ja talouden koko.

Vapaa-ajan asunnon jätevesijärjestelmän valintaan vaikuttaa oleellisesti mökin tai kakkosasunnon varustelun taso sekä se, miten säännöllisessä käytössä vapaa-ajan asuntosi on.