Browse > Home / Kattilat >>, Lämmitys, Puu / Puulämmitys

Puulämmitys

1

Puulämmitys

Kiinteän polttoaineen kattilan lämmitys toimii pääasiassa haloilla, hakkeella tai turvebriketillä. Käytettävän polttoaineen käytössä on huomioitava, että käytettävä polttoaine on kuivaa.

Kattila tulee liittää lämminvesivaraajaan, joka mahdollistaa lämmityksen jaksollisuuden ja vähentää lämmittämisen tarvetta. Kattilaa valittaessa on huomioitava, että kattilan teho riittää lataamaan lämminvesivaraajan kohtuullisessa ajassa kovillakin pakkasilla. Ohjeellisena sääntönä voidaan pitää, että kattilan nimellisteho on 4 x tarvittava lämpöteho. Eli esim. 120 m2:n rakennukseen valitaan 35 kW:n luokkaa oleva kattila ja noin 2000 litran varaaja. Markkinoilta löytyy eri valmistajien yläpalo-, alapalo- ja käänteispalokattiloita.