Browse > Home / Archive by category 'Lämmitys / Kattilat >>'

Puulämmitys

Alakategoria: Kattilat >>, Lämmitys, Puu

1

Puulämmitys

Kiinteän polttoaineen kattilan lämmitys toimii pääasiassa haloilla, hakkeella tai turvebriketillä. Käytettävän polttoaineen käytössä on huomioitava, että käytettävä polttoaine on kuivaa.

Kattila tulee liittää lämminvesivaraajaan, joka mahdollistaa lämmityksen jaksollisuuden ja vähentää lämmittämisen tarvetta. Kattilaa valittaessa on huomioitava, että kattilan teho riittää lataamaan lämminvesivaraajan kohtuullisessa ajassa kovillakin pakkasilla. Ohjeellisena sääntönä voidaan pitää, että kattilan nimellisteho on 4 x tarvittava lämpöteho. Eli esim. 120 m2:n rakennukseen valitaan 35 kW:n luokkaa oleva kattila ja noin 2000 litran varaaja. Markkinoilta löytyy eri valmistajien yläpalo-, alapalo- ja käänteispalokattiloita.

Sähkö

Alakategoria: Kattilat >>, Lämmitys, Sähkö

 jaspi_tehowatti_web1

 

Mikäli haluat lattialämmityksen eikä käytössäsi ole lämpöpumppusysttemiä tai lämmityskattiloita, voit toteuttaa lämmityksen sähkökattila ratkaisulla. Jäspi-Tehowatissa on pieneen tilaan yhdistetty Jäspi-käyttövedenlämmitin sekä tehokas, valmiiksi kytketty ja varusteltu sähkökattila. Kattila toimii täysin automaattisesti ulkoilmaohjatulla automatiikalla, käyttäen energiaa tarkasti ja säästäen.

Käyttövesi voidaan lämmittää myös yösähköllä. Tämä lämmitysratkaisu antaa erinomaisen varmuuden myös tulevaisuudessa harkita uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä tai muita lämmitysmuotoja.

 

Pelletti

Alakategoria: Kattilat >>, Lämmitys, Pelletti

pelletti

pelletti

Pelletti on uusiutuvaa biopolttoainetta, jonka raaka-aineena käytetään puuta. Puu jalostetaan puristamalla se pellettirakeeksi, joka on tiivistä ja lämpöarvoltaan tehokasta energiaa. Pelletillä toimivaan vesikiertoiseen keskuslämmitykseen tarvitaan pellettikattila ja pellettipoltin sekä syöttöruuvi ja säiliö.

Pellettilämmitykseen soveltuu parhaiten pelletille suunniteltu lämmityskattila, koska sen suunnittelussa on huomioitu biopolttoaineesta syntyvä tuhka, kattilan puhdistustarve sekä käyttöveden riittävyys.

Käyttövesi lämmitetään kattilassa olevan lämminvesikierukan avulla. Laitteisto soveltuu sekä patteri- että lattialämmitysjärjestelmiin.

Öljylämmitys

3

Öljylämmitys

Uusissa öljykattiloissa on korkea hyötysuhde ja ne ovat ympäristöä säästäviä. Polttoöljyn energiasta saadaan hyödynnettyä jopa 90-95 % . Kattilat ovat vaivattomia käyttää, käyttöveden tuotto on runsasta ja lisäksi ne ovat kestäviä.

Nykyaikainen öljylämmitysjärjestelmä kuluttaa 1/3 vähemmän öljyä kuin vanhanaikainen järjestelmä. Lisäksi voit lisätä järjestelmääsi aurinkolämmitys-systeemin, jolloin kesäkuukausina aurinkolämmöstä saadaan lähes kaikki lämpimän käyttöveden tuottamiseen tarvittavasta energiasta.

Yhdistelmä

2

Yhdistelmä

 

Jäspi-Tupla laitteessa toimivat öljypesä ja puupesä täysin erillisinä, silti piippuun yhdistämiseksi tarvitaan vain yksi savutorvi. Tehokas kampaputkikierukka takaa hyvän käyttövesituoton, kovassakin käytössä.

Öljykäytössä laite toimii huippukorkealla hyötysuhteella. Nykyaikaisella oikein säädetyllä öljypolttimella varustettu kattila pitää puhdistaa vain 1-2 kertaa vuodessa. Kattilan toimitukseen sisältyy valmiiksi asennettu poltintermostaatti.

Puukäytössä tilava puupesä mahdollistaa mallista riippuen 1/3 m (Tupla 1) tai 1/2 metrin (Tupla 2) pituisten puiden käytön. Uusi puupuolen polttotekniikka mahdollistaa entistä puhtaamman ja ympäristö-ystävällisemmän sekä tehokkaamman palamisen. Mikäli puun käyttö on runsasta, suosittelemme akkuvaraajaa. Tällöin kattila voi toimia suuremmalla teholla kiehumatta.